Med vårt mobila sorteringsverk av fabrikatet Zemmler kan vi hjälpa dig att skilja ut matjorden ur dina schaktmassor. Slösa inte bort värdefull jord som du kan ha användning för. Vi kan ta oss över hela Bjäre med sorteringsekipaget och om du vill kan vi ta med oss det bortsorterade materialet när vi åker.

Jordsortering